INFORMACJA

                   W dniach 24.12.2015 r. – 27.12.2015 r. w sprawie sporządzenia aktu zgonu należy kontaktować się z Małgorzatą Cieśla - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Turobinie, nr tel.: 502 564 890.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Eugeniusz Krukowski