W związku z pojawiającymi się sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone a potem odnalezione informuję, że dowód zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Informacja  o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Schengen, co może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia np. odcięcia rogu, przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych.