Informacja o dofinansowaniu 

ze środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków

 

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Remont Kaplicy cmentarnej św. Elżbiety na cmentarzu rzymskokatolickim parafii Turobin obejmująca Demontaż pokrycia dachowego i elementów więźby nienadającej się do użytku. Wymiana elementów więźby dachowej. Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem. Wykonanie pokrycia dachowego sygnaturki. Podmurowanie ścian fundamentowych. Odrestaurowanie krzyża sygnaturki. Wymiana desek szalówkowych. Demontaż podłogi. Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z hydroizolacją poziomą, wykonanie podłogi. Wykonanie wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej. Wykonanie naprawy chóru. Wykonanie renowacji obrazu św. Elżbiety. Wykonanie renowacji ołtarza. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych i sklepienia. Wykonanie instalacji odgromowej. Wykonanie opaski odwadniającej.

 

Dofinansowanie wynosi do kwoty 1.116.720,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 1.139.500,00 PLN.

 

Turobin, dnia 22 września 2023r.

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Turobinie obejmująca modernizację i remont sal gimnastycznych, pracowni, szatni, sal lekcyjnych oraz budowa oddziału przedszkolnego i żłobka przy istniejącym przedszkolu.

 

Dofinansowanie wynosi do kwoty 8.500.000,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 10.000.000,00 PLN.

 

Turobin, dnia 21 czerwca 2022r.

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Turobin obejmująca miejscowości: Czernięcin Główny, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Guzówka Kolonia, Huta Turobińska, Olszanka, Tarnawa Mała, Tokary, Turobin, Załawcze, Żabno Kolonia i Żurawie.

 

Dofinansowanie wynosi do kwoty 4.940.000,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 5.200.000,00 PLN.

 

Turobin, dnia 21 czerwca 2022r.