Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z ujęcia Gródki”  został wyłoniony wykonawca robót Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof: Wólka Panieńska 25G; 22-400 Zamość z terminem realizacji do 20 kwietnia 2024r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt realizacji inwestycji wynosi: 7.850.000,01 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.700.000,00 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 2.150.000,01 zł.

 

Turobin, dnia 21.06.2022r.