Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu

Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Modernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Turobinie obejmująca: Prace rozbiórkowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne. Instalacje sanitarne

wewnętrzne: z.w., c.w.u., cyrkulacja, k.s., c.o. Wentylacja mechaniczna. Klimatyzacja. Instalacja elektryczna, oświetleniowa, monitoringu, alarmu, logicznej. Wykonanie podłóg. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych. Wykonanie uzupełnienia tynków, wykonanie gładzi, malowania. Wykonanie

szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy. Docieplenie stropodachu. Wykonanie łazienek. Wykonanie pokrycia dachu na nowej podkonstrukcji. Dostosowanie budynku do warunków ppoż. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kWp.

Dofinansowanie wynosi do kwoty 2.811.447,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 3.123.830,00 PLN.

Turobin, dnia 12 października 2023r.