Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu

Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Turobin obejmująca: modernizację dróg gminnych polegających min. na robotach przygotowawczych, robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych, nawierzchnie z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy.

Dofinansowanie wynosi do kwoty 1.995.000,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 2.100.000,00 PLN.

Turobin, dnia 12 października 2023r.