Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Turobinie obejmująca modernizację i remont sal gimnastycznych, pracowni, szatni, sal lekcyjnych oraz budowa oddziału przedszkolnego i żłobka przy istniejącym przedszkolu.

 

Dofinansowanie wynosi do kwoty 8.500.000,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 10.000.000,00 PLN.

 

Turobin, dnia 21 czerwca 2022r.