Informacja o dofinansowaniu 

ze środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków

 

Gmina Turobin otrzymała wstępną promesę na realizację inwestycji: Remont Kaplicy cmentarnej św. Elżbiety na cmentarzu rzymskokatolickim parafii Turobin obejmująca Demontaż pokrycia dachowego i elementów więźby nienadającej się do użytku. Wymiana elementów więźby dachowej. Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem. Wykonanie pokrycia dachowego sygnaturki. Podmurowanie ścian fundamentowych. Odrestaurowanie krzyża sygnaturki. Wymiana desek szalówkowych. Demontaż podłogi. Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z hydroizolacją poziomą, wykonanie podłogi. Wykonanie wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej. Wykonanie naprawy chóru. Wykonanie renowacji obrazu św. Elżbiety. Wykonanie renowacji ołtarza. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych i sklepienia. Wykonanie instalacji odgromowej. Wykonanie opaski odwadniającej.

 

Dofinansowanie wynosi do kwoty 1.116.720,00 PLN.

Planowana wartość inwestycji wynosi ok. 1.139.500,00 PLN.

 

Turobin, dnia 22 września 2023r.