Rejestr danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych.

Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.