Od 01.03.2015r. zostały wprowadzone zmiany w przepisach meldunkowych i o dowodach osobistych, które wynikają z ustaw:

- z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427)

- z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131)