Rejestr danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych.

Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Dane pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

- dokumentach gotowych do odbioru,

- rozpatrzeniu złożonych wniosków,

- potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych.

Jakie dane gromadzi RDK:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- numer telefonu komórkowego,

- adres poczty elektronicznej

Dane może przekazać:

- osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

 

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

Za pomocą Rejestru Danych Kontaktowych można szybko i wygodnie uzyskać informacje np. o:

- dokumentach gotowych do odbioru,

- rozpatrzeniu złożonych wniosków,

- potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych,


rejestr danych 

pdf

wniosek o przekazanie danych do RDK

Rozmiar: 51.98 kb
Odsłon : 48
Data dodania: 2021-04-18