Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji uruchomiło nowe e-usługi na platformie ePUAP:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego;

  • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.

Usługi są dostępne pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-2

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2