Podłączenie do sieci wodociągowej

Wymagane dokumenty:

-dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy składany wniosek
-*wypełniony wniosek*

Umowa na dostarczanie wody

Wymagane dokumenty:

- dowód tożsamości
- tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda