Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w rodzinie.

Rodziny osób uzależnionych moga w formie podania składać prośbę o skierowanie na lecznie danej osoby.

Procedury:

1. Złożenie podania przez zainteresowana osobę
2. Wystapienie przez Gminna Komisję do GOPS-u i Policji z prośba o sporządzenie wywiadów środowiskowych
3. Wezwanie osoby uzależnionej na Komisję i podjęcie decyzji co do dalszego postępowania

W przypadku gdy osoba uzależniona nie zgłosi się, zostaje wezwana ponownie, jesli nie zgłosi się po raz drugi, wniosek zostaje automatycznie skierowany do Sądu.

Zainteresowane osoby moga uzyskać więcej informacji w pokoju nr 11