Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego  do 28 lutego  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 

od 1 sierpnia  do 31 sierpnia . wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  do 31 lipca 

Wniosek o wydanie potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym