Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości - osoby fizycznej.