Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego  do 28 lutego  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 

od 1 sierpnia  do 31 sierpnia . wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  do 31 lipca 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Uprzejmie informuję, iż dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego  wynosić będzie 1,00 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października w przypadku wniosku w drugim terminie.

W przypadku współposiadania - potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy - oświadczenie o dzierżawie działek.

akcyza 2022

doc

Klauzula RODO akcyza 2022

Rozmiar: 28.16 kb
Odsłon : 85
Data dodania: 2022-01-04
docx

OŚWIADCZENIA O DZIERŻAWACH-AKCYZA

Rozmiar: 22.16 kb
Odsłon : 71
Data dodania: 2022-01-04