Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego  do 28 lutego  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 

od 1 sierpnia  do 31 sierpnia . wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  do 31 lipca 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego  wynosić będzie 1,00 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października w przypadku wniosku w drugim terminie.

W przypadku współposiadania - potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy - oświadczenie o dzierżawie działek.