Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosić będzie 1,00 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

2-30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października 2017 r. w przypadku wniosku w drugim terminie.

W przypadku współposiadania - potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy - oświadczenie o dzierżawie działek.