DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Nazwa zadania 1: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Turobinie.

Wartość dofinansowania: 53 473,60 zł

Całkowita wartość zadania: 66 842,00 zł

Gmina Turobin pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Turobinie. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejącej stołówki, takie jak: wymiana płytek ceramicznych na ścianach kuchni.

Wsparcie finansowe zostanie również wykorzystane do  poprawy standardu funkcjonowania stołówki szkolnej poprzez doposażenie kuchni.  W tym celu  zakupione zostanie niezbędne wyposażenie stanowiska sporządzania potraw i napojów w postaci  stołów roboczych przyściennych z półkami, stołów ze zlewem 2-komorowym oraz stołu roboczego  centralnego, zakupiona zostanie także szafa chłodnicza, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno – parowy oraz podstawa do pieca. Zakupiony zostanie stół z dwoma zlewami  oraz szatkownica elektryczna celem wyposażenia stanowiska obróbki wstępnej. Na wyposażenie stanowiska obróbki cieplnej przewidziano zakup taboretu elektrycznego, kuchni gazowej wolnostojącej oraz patelni elektrycznej Stanowisko produkcji potraw z mięsa zostanie wyposażone  w urządzenie do mielenia mięsa – wilk do mięsa.

Ponadto zakupiony zostanie wózek do transportu pojemników, zastawa stołowa, krajalnica do wędlin, garnki i rondle, pojemniki gastronomiczne, pojemniki termoizolacyjne oraz pojemniki na odpady.