Gminny Program Rewitalizacji Gminy TUROBIN

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Wójt Gminy TUROBIN  zawiadamia, że od dn. 12 maja 2017 rozpoczną się  konsultację społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Turobinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu
od 12 maja 2017 do 12 czerwca 2017 roku.


- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turobinie /Aktualności oraz zakładka Rewitalizacja,

- na stronie BIP Urzędu Gminy w Turobinie / Aktualności / Projekty uchwał,

- w siedzibie Urzędu Gminy w Turobinie, pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15.

 

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Turobin

/-/ Eugeniusz Krukowski

______________________________________________________      ___________   _____TUROBIN 05.05.2017