DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Gmina Turobin otrzymała  1 158 216,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Gmina Turobin do 22 września 2021r. uzyskane środki przeznaczyła na dofinansowanie następujących inwestycji:

  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap I - 226 500,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109110L od km 0+000 do km 0+792 w miejscowości Turobin oraz od km 3+596 do km 4+592 w miejscowości Guzówka-Kolonia – 143 200,00 zł.
  • Dostawa autobusu 18 miejscowego – 110 000,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap II – 300 832,96 zł.