DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Gmina Turobin otrzymała  1 158 216,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Gmina Turobin do 18 listopada 2021r. uzyskane środki przeznaczyła na dofinansowanie następujących inwestycji:

  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap I – dofinansowanie 226 500,00 zł. Wartość inwestycji 242 602,26 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109110L od km 0+000 do km 0+792           w miejscowości Turobin oraz od km 3+596 do km 4+592 w miejscowości Guzówka-Kolonia – dofinansowanie 143 200,00 zł. Wartość inwestycji 482 402,16 zł.
  • Dostawa autobusu 18 miejscowego – dofinansowanie 110 000,00 zł. Całkowita wartość 159 900,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap II – dofinansowanie 300 832,96 zł. Wartość inwestycji 300 832,96 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109100L w m. Przedmieście Szczebrzeszyńskie w zakresie budowy chodnika (do km 0+280,23) – dofinansowanie 177 360,51 zł. Wartość inwestycji 206 276,69 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Gmina Turobin otrzymała  1 158 216,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Gmina Turobin do 22 września 2021r. uzyskane środki przeznaczyła na dofinansowanie następujących inwestycji:

  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap I - 226 500,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109110L od km 0+000 do km 0+792 w miejscowości Turobin oraz od km 3+596 do km 4+592 w miejscowości Guzówka-Kolonia – 143 200,00 zł.
  • Dostawa autobusu 18 miejscowego – 110 000,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap II – 300 832,96 zł.