Informacja o dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr G/RFRD/151/2024 z dnia 06-11-2023r.  w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie  w wysokości 321.236,50 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109124L od km 0+844 do km 1+582 w msc. Guzówka Kolonia”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 535.394,18 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 214.157,68 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - 738 m.
 2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 321 m².
 3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75 m.

 

 

 

Turobin, dnia 8 listopada 2023r.

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr G/RFRD/99/2024 z dnia 06-11-2023r.   w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2024 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie  w wysokości 430.462,18 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109112L od km 0+000 do km 0+990 w msc. Elizówka”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 717.436,97 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 286.974,79 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - 990 m.
 2. Poszerzenia – 134 m².
 3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 4 100 m².
 4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75 m.

 

 

 

Turobin, dnia 8 listopada 2023r.

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 550 z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 206.687,50 zł. na zadnie pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 413.375,01 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 206.687,51 zł.

       Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - 710m.
 2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 550m².
 3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.

    Turobin, dnia 9 marzec 2022 r.

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”  został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7; 22-400 Zamość z terminem realizacji do 8 września 2022r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 354 483,23 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177 241,61 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 177 241,62 zł.

 

   Turobin, dnia 20.05.2022 r.

Informacja o dofinansowaniu  zadania z państwowego funduszu celowego Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”  został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7; 22-400 Zamość z terminem realizacji do 8 września 2022r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 354 483,23 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177 241,61 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 177 241,62 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - 710m.
 2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 550m².
 3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.

 

Turobin, dnia 30 maja 2022r.

Informacja o dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 1324 z dnia 23-08-2021r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 400.660,00 zł. na zadnie pn. „Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w msc. Czernięcin Główny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 801.321,00 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 400.661,00 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Droga gminna 109132L:
 2. Długość remontowanej drogi - 1480m.
 3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 5 225m².
 4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
 5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 2.

 

 1. Droga gminna 109119L:
 2. Długość remontowanej drogi - 495m.
 3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 1 733m².
 4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
 5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 6.

Turobin, dnia 8 września 2021.

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w msc. Czernięcin Główny”  został wyłoniony wykonawca robót WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 498 226,30 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 249 113,00 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 249 113,30 zł.

 

Turobin, dnia 28.10.2021r.