Informacja o dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 1324 z dnia 23-08-2021r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 400.660,00 zł. na zadnie pn. „Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w msc. Czernięcin Główny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 801.321,00 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 400.661,00 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Droga gminna 109132L:
  2. Długość remontowanej drogi - 1480m.
  3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 5 225m².
  4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
  5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 2.

 

  1. Droga gminna 109119L:
  2. Długość remontowanej drogi - 495m.
  3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 1 733m².
  4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
  5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 6.

Turobin, dnia 8 września 2021.

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w msc. Czernięcin Główny”  został wyłoniony wykonawca robót WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 498 226,30 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 249 113,00 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 249 113,30 zł.

 

Turobin, dnia 28.10.2021r.