Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 550 z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 206.687,50 zł. na zadnie pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 413.375,01 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 206.687,51 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze - 710m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 550m².
  3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.

 

                                                                                                                                               Turobin, dnia 9 marzec 2022r.