Informacja o dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr G/RFRD/151/2024 z dnia 06-11-2023r.  w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie  w wysokości 321.236,50 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109124L od km 0+844 do km 1+582 w msc. Guzówka Kolonia”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 535.394,18 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 214.157,68 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze - 738 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 321 m².
  3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75 m.

 

 

 

Turobin, dnia 8 listopada 2023r.