Informacja o dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 1324 z dnia 23-08-2021r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 400.660,00 zł. na zadnie pn. „Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w msc. Czernięcin Główny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 801.321,00 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 400.661,00 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Droga gminna 109132L:
  2. Długość remontowanej drogi - 1480m.
  3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 5 225m².
  4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
  5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 2.

 

  1. Droga gminna 109119L:
  2. Długość remontowanej drogi - 495m.
  3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 1 733m².
  4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.
  5. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – szt. 6.

 

Turobin, dnia 8 września 2021.