Realizacja Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Turobin

Gmina Turobin realizuje różnorodne inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. Przyczyniają się one do poprawy jakości życia oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Poszczególne miejscowości przeznaczają środki finansowe na obiekty będące własnością gminy. W ramach funduszu prowadzone są głównie inwestycje związane z poprawą jakości dróg gminnych dojazdowych do pól oraz remonty remiz OSP służących jako świetlice wiejskie. Remonty remiz zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach i obejmowały: