Realizacja Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Turobin

Gmina Turobin realizuje różnorodne inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. Przyczyniają się one do poprawy jakości życia oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Poszczególne miejscowości przeznaczają środki finansowe na obiekty będące własnością gminy. W ramach funduszu prowadzone są głównie inwestycje związane z poprawą jakości dróg gminnych dojazdowych do pól oraz remonty remiz OSP służących jako świetlice wiejskie. Remonty remiz zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach i obejmowały:

1. Guzówka – Kolonia – wymianę stolarki okiennej
2. Żabno – wymianę pokrycia dachowego
3. Huta Turobińska – wymianę stolarki okiennej
4. Tarnawa Duża – wymianę podłogi w budynku remizy
5. Nowa Wieś – wymianę stolarki okiennej
6. Zabłocie – wykonanie ławek drewnianych jako wyposażenie Remizy OSP.

W ramach funduszu sołeckiego zainstalowano nowe przystanki autobusowe w następujących miejscowościach:

1. Czernięcin Główny
2. Tarnawa Mała
3. Nowa Wieś – przystanki wykonano we własnym zakresie

W Olszance i Żurawiu przy drogach gminnych udrożniono rowy.