Imię i nazwisko Stanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Anna Książek

Kierownik Referatu

w. 40 9
Katarzyna Korkosz Stanowisko ds. gospodarki komunalnej  w. 40  9
Józef Biziorek Stanowisko ds. inwestycji, ochrony zabytków i oświaty  w. 39  8
Aleksandra Ogorzałek Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej  w. 40  9