język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Referat Rozwoju Gminy

Opublikowano:
Imię i nazwisko Stanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Anna Książek

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

w. 40 9
Katarzyna Korkosz Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w. 40 9
Józef Biziorek Stanowisko ds. inwestycji, ochrony zabytków i oświaty w. 39 8
Aleksandra Ogorzałek Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w. 40 9
Anna Wilczopolska Pomoc administracyjna w. 40 9

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne