Imię i nazwiskoStanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Małgorzata Cieśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w. 4810
---------Stanowisko ds. wojskowych i obronnych, informacji niejawnych, OSP i OC w. 33 17
Józef BiziorekStanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w. 39 8
Stanisław GłowalaStanowisko ds. infrastruktury komunalnej w. 40 9
Marta HarasStanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody w. 24 7
Anna KsiążekStanowisko ds. gospodarki odpadami w. 40 9
Jarosław BąkStanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego i planowania przestrzennego w. 23 3
Małgorzata BochniakStanowisko ds. samorządu terytorialnego i ochrony środowiska w. 23 3
Magdalena OlszewskaStanowisko ds. zamówień publicznychw. 3317
Aleksandra OgorzałekPomoc administracyjnaw. 409