Imię i nazwiskoStanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Małgorzata Cieśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w. 4810
Magdalena HarasimStanowisko ds. wojskowych i obronnych, informacji niejawnych, OSP i OC w. 33 17
Józef BiziorekStanowisko ds. inwestycji gminnych w. 39 8
Aleksandra OgorzałekStanowisko ds. infrastruktury komunalnej w. 40 9
Ewelina ZdybelStanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody w. 24 7
Anna KsiążekStanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w. 40 9
Jarosław BąkStanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego i planowania przestrzennego w. 23 3
Katarzyna KorkoszStanowisko ds. gospodarki komunalnejw. 409
Agnieszka JóźwiakStanowisko ds. zamówień publicznych w. 33 17