Imię i nazwisko Stanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Małgorzata Cieśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w. 48 10
Magdalena Harasim Stanowisko ds. wojskowych i obronnych, informacji niejawnych, OSP i OC  w. 33  17
Anna Podkościelna Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody  w. 24  7
Jarosław Bąk Stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego i planowania przestrzennego  w. 23  3
Agnieszka Jóźwiak Stanowisko ds. zamówień publicznych  w. 33  17