Trwa realizacja mikroprojektu „Szkolenia dla mieszkańców gminy Turobin w zakresie rozwijania umiejętności komputerowych”, realizowanego w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER”

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2019 r. Ze środków projektowych zakupiono sprzęt komputerowy, który po zakończeniu projektu zostanie rozdysponowany szkołom z terenu gminy Turobin.

Pierwsze szkolenia ruszyły już w marcu. Do tej pory  powstało już sześć grup, liczących po 12 osób. Największą popularnością wśród mieszkańców gminy Turobin cieszą się moduły „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci” – do tej pory do każdego z nich uformowano aż po dwie grupy. Pozostałe grupy powstały w ramach modułów „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”.  Uczestnicy w trakcie szkoleń mają zapewniony poczęstunek. Ponadto uczestnicy  projektu otrzymują materiały szkoleniowe.

Cztery grupy zakończyły już swoje szkolenia:

  • Zajęcia I grupy w ramach modułu szkoleniowego „Rolnik w sieci”  trwały  w okresie od 19 marca 2019 r. do  16 kwietnia 2019 r.;
  • Zajęcia II grupy w ramach modułu szkoleniowego „Rolnik w sieci”  trwały  w okresie od 18 marca 2019 r. do  15 kwietnia 2019 r.;
  • Zajęcia III grupy w ramach modułu szkoleniowego „Moje finanse i transakcje  w sieci”   trwały  w okresie od 20 marca 2019 r. do  15 kwietnia 2019 r.;
  • Zajęcia IV grupy w ramach modułu szkoleniowego „Kultura w sieci”    trwały w okresie od 21 marca 2019 r. do  16 kwietnia 2019 r.

 

Dwie kolejne, czyli grupa V realizująca moduł „Kultura w sieci” oraz grupa VI realizująca moduł „Działam w sieciach społecznościowych”  są w trakcie szkoleń, a ich zakończenie planuje się na czerwiec. 

Rekrutacja na szkolenia jest możliwe jeszcze do 31 maja 2019 r. Szczegółowych informacji dotyczących  projektu  udziela:

  • Pani Agnieszka Skiba – Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, tel. 84 6833335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Pani Mariola Matyjaszek-Kufel – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. J. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin, tel. 84 6833231, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Turobin w zakładce „W sieci bez barier”, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin, ul Rynek 4, 23-465 Turobin pok. nr 11, 14, 18 oraz w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Turobin.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyćw zaklejonej kopercie z dopiskiem "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie  „W SIECI BEZ BARIER” w siedzibie Urzędu Gminy Turobin, pok. nr 11 i 18.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,,W SIECI BEZ BARIER’’

Gmina Turobin w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER”  realizowanego w ramach  III Osi Priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przystąpiła do mikroprojektu  pod nazwą „Szkolenia dla mieszkańców gminy Turobin w zakresie rozwijania umiejętności komputerowych"  Projekt „W SIECI BEZ BARIER” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Turobin,  nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Zachęcamy w sposób szczególny rodziców  i opiekunów dzieci, rolników, przedsiębiorców oraz osoby niepełnosprawne.  

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Okres realizacji przez Gminę Turobin: 01.01.2019 - 31.10.2019

Dofinansowanie w ramach projektu dla Gminy Turobin: 100 000,00 zł.

Zajęcia są bezpłatne - 32 godz. na wybrany moduł, liczebność grupy – maksymalnie 12 osób. Uczestnicy otrzymają również bezpłatnie materiały szkoleniowe.

Głównym celem projektu  jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu wśród mieszkańców gminy Turobin. Realizacja projektu  przyczyni się do upowszechnienia stosowania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w gminie Turobin.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 179 osób  w okresie do 31 października 2019 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów:

„Rodzic w Internecie"

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 „Mój biznes w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując  o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać    i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych  z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Zapisy  na zajęcia  prowadzi oraz szczegółowych informacji dotyczących  projektu  udziela:

  • Pani Agnieszka Skiba - Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, tel. 84 6833335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pani Mariola Matyjaszek – Kufel - Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. J. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin, tel. 84 6833231, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Turobin www.turobin.pl w zakładce „W sieci bez barier”, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin, ul Rynek 4, 23-465 Turobin pok. nr 11, 14, 18 oraz w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Turobin.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie W SIECI BEZ BARIER" w siedzibie Urzędu Gminy Turobin,  pok. nr 11 i 18

Wypełniony  i podpisany formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Turobin ul Rynek 4, 23-465 Turobin.