język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków

Opublikowano:

Burmistrz Turobina ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Turobin
w 2024 roku.

Nabór będzie trwał od 5 lutego do 30 kwietnia 2024r.

Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków.

Tryb przyznawania dofinansowania określa Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Turobin
z dnia 2 lutego 2018r.(Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 740) oraz Uchwałą Nr LXII/364/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 28 marca 2023r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 2448)  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych na budowę, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto, jednak

nie więcej niż 4 460,45 zł

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Turobin określa załącznik do w/w Uchwały– „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin”.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy i Miasta Turobin (załączniki do niniejszej informacji) oraz w Urzędzie Miejskim pok. Nr. 9
tel. kontaktowy (84) 6833335 wew. 40

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Turobin z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin

Uchwała Nr LXII/364/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne