język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Język migowy

Opublikowano:

język migowy

W urzędzie nie porozumiesz się w języku migowym

Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Miejskim w Turobinie osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne