język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Zabytki i miejsca pamięci

Opublikowano:

Kościół pw. św. Dominika w Turobinie

wzniesiony około 1530 roku. Rozbudowany i przekształcony został w latach 1620-23 przez znanego muratora lubelskiego Jana Wolffa, w stylu renesansu lubelskiego I poł. XVII w.
Na uwagę zasługują wewnątrz świątyni sztukaterie typu kalisko-lubelskiego autorstwa Jana Wolffa (w prezbiterium i kaplicach) oraz wczesno-renesansowa płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny z 1546r., a także drewniany ołtarz główny z początku XVII w.

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Czernięcinie

wybudowany wg projektu Władysława Gisgesa - budowniczego Ordynacji, drewniany, z lat 1857-58 z dzwonnicą, wewnątrz ołtarz główny z XVIII w.

Kaplica pw. św. Marka w Turobinie ufundowana w 1822 r.

Mogiły na cmentarzu w Czernięcinie

Pomnik z kamienia z wyrytymi nazwiskami poległych zołnierzy z I wojny swiatowej z dnia 28.02.1918 r.

Pomnik z tablicą upamiętniającą pomordowanych i zaginionych Polaków ziemi turobińskiej w latach 1939-1956 zbudowany z piaskowca otoczony betonowymi krawężnikami.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne