język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Dzienny Dom "Senior+" - nowy nabór

Opublikowano:

Burmistrz Turobina Andrzej Kozina oraz Dzienny Dom "Senior +" w Tarnawie Dużej

ogłaszają nowy nabór uczestników Serdecznie Zapraszamy! Zgłoszeń należy dokonywać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie ul. RYNEK 4

Celem działalności Dziennego Domu "Senior +" jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych i samotnych z życia społecznego przez zapewnienie im różnych form aktywizacji zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

W ramach działalności Dzienny Dom “Senior+” oferuje:

 • aktywizację społeczną i międzypokoleniową
 • gimnastykę i rehabilitację
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • terapię zajęciową
 • spacery,
 • wycieczki,
 • spotkania integracyjne
 • ciepły posiłek
 • pobyt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne