język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Sesja Rady Miejskiej w Turobinie

Opublikowano:

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 kwietnia 2024 r. zwołuję I sesję IX kadencji Rady Miejskiej w Turobinie wyznaczoną na dzień
6 maja 2024 r. o godz. 13.00, która odbędzie się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Turobinie, przy ul. Piłsudskiego 34b.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Turobinie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                                      /-/ Burmistrz Turobina

                                                                                                                             Andrzej Kozina

 

 

 

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne