język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 15.05.2024

Opublikowano:

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu II

z dnia 13 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Turobin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 15 maja 2024 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turobinie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13

- Nr 14.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

                                                                                              Komisarz Wyborczy
                                                                                                 w Zamościu II

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne