język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Wyłożenie do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu

Opublikowano:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Turobin

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Z 2024 r. poz. 530) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Turobin, Powiat Biłgorajski, na okres 60 dni, tj. od 06 czerwca 2024 r. do dnia 04 sierpnia 2024 r.  , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turobinie, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uproszczony Plan Zagospodarowania Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,  zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi  należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2024 r. Wnioski należy składać bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez LAS-R Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Snycerska 34/13  na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

 

Dodatkowo w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 7.30 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie (ul. Piłsudskiego 34b) zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne
z przedstawicielami Wykonawcy oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turobinie

 

>> link do dokumentów<<

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne