język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Harmonogram wyborów Sołtysa

Opublikowano:

Na podstawie § 11 Statutów Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Turobin stanowiących załącznik do uchwały Rady Gminy Turobin Nr XLIX/238/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Turobin oraz zarządzenia Nr 51 Burmistrza Turobina z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw z terenu Gminy Turobin,

Burmistrz Turobina zwołuje:

w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Tokarach zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tokary,

w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Hucie Turobińskiej zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Huta Turobińska,

w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku remizy OSP w Gródkach Drugich zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gródki Pierwsze,

w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku remizy OSP w Gródkach Drugich zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gródki Drugie,

w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w altanie w Olszance zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Zagroble,

w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przedmieście Szczebrzeszyńskie,

w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku remizy OSP w Turobinie zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Turobin,

w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Wólce Czernięcińskiej zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wólka Czernięcińska,

w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Gaju Czernięcińskim zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gaj Czernięciński,

w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku remizy OSP w Czernięcinie Głównym zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czernięcin Główny

w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Żurawiu zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żurawie,

w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Załawczu zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Załawcze.

 

                                                                                                            Burmistrz Turobina

                                                                                                             /-/ Andrzej Kozina

Zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej

pdf

Zarzadzenie nr 51

Rozmiar: 223.17 kb
pdf

Załącznik nr 1

Rozmiar: 202.83 kb

 

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne