język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Zebrania w sprawie wyborów Sołtysa cz. II

Opublikowano:

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 11 Statutów Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Turobin stanowiących załącznik do uchwały Rady Gminy Turobin Nr XLIX/238/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Turobin oraz zarządzenia Nr 51 Burmistrza Turobina z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw z terenu Gminy Turobin,

Burmistrz Turobina zwołuje

w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w budynku remizy OSP w Tarnawie Dużej zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnawa Kolonia,

w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Tarnawie Dużej zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnawa Duża,

w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Tarnawie Małej zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnawa Mała,

w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Guzówce Kolonii zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Elizówka,

w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Guzówce Kolonii zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Guzówka Kolonia,

w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Zabłociu zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Zabłocie,

w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku remizy OSP w Czernięcinie Poduchownym zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czernięcin Poduchowny,

w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w budynku remizy OSP w Nowej Wsi zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowej Wsi,

w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Rokitowie zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rokitów,

w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 20:00 w budynku świetlicy wiejskiej „Ostoja” w Olszance zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Olszanka,

w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w domu sołtysa Żabno Kolonia zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żabno Kolonia,

w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Żabnie zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żabno.

 

                                                                                                                Burmistrz Turobina

                                                                                                                 /-/ Andrzej Kozina

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne