język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Dokumentacja uproszczonego planu urządzenia lasu do wglądu

Opublikowano:

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Z 2024 r. poz. 530) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Turobin, Powiat Biłgorajski, na okres 60 dni, tj. od 06 czerwca 2024 r. do dnia 04 sierpnia 2024 r.  , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turobinie, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, w pokoju nr 1w godzinach pracy Urzędu.

 

>>link do dokumentacji<<

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne