język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW obowiązek złożenia deklaracji i wymiany pieca

Opublikowano:

Od dnia 1 lipca 2021r. w życie wszedł obowiązek składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, z jakich źródeł ciepła korzystają w terminie od 1 lipca 2021r. w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować nałożeniem kary  w wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł. 

Deklaracje będzie można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin. Czas na zgłoszenie to:

  1. 14 dni w przypadku nowego źródła lub źródła spalania uruchomionych po 1 lipca 2021r.,
  2. 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, czyli dokument mający na celu skuteczną walkę o poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Podstawowym celem ustawy antysmogowej jest likwidacja w całym województwie lubelskim tzw. „kopciuchów”.

- kotły bezklasowe oraz 1 i 2 klasy wg normy PN-EN 303-5:2002 zgodnie z przyjętą uchwałą mają być wymienione do1 stycznia 2024 roku,

- kotły 3 i 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 mają być wymienione maksymalnie do  1 stycznia 2027 roku,

- kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 mają być wymienione maksymalnie do 1 stycznia 2030 roku.

Od 2030 roku będą montowane tylko kotły spełniające wymogi ekoprojektu.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne