język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Opublikowano:

W ramach naboru do programu OLIMPIA w Turobinie zostanie zrealizowana budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji.

Gmina Turobin otrzymała w ramach wsparcia 2 200 000 zł. wkładu na inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Obejmować ona będzie:

 - budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem łukowym,

 - wykonanie na hali zaplecza sanitarno-szatniowego,

 - zakup strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

Oddanie obiektu do użytkowania nastąpi w roku 2024.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne