język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Polski Ład

Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Turobinie

W 2023 r. powstał nowy budynek, w którym będzie się mieścić żłobek. Budynek zlokalizowany jest na ulicy Piłsudskiego 28, za Przedszkolem Samorządowym. W ciągu roku wykonano część prac, których koszt wyniósł 725 000,00 zł. Należy podkreślić,
 że inwestycja ta ma trzy źródła finansowania: budżet gminy Turobin, dotacja z Polskiego Ładu i i dotacja z programu Maluch Plus. Wydatkowane 725 000,00 zł.
W dużej mierze zostało pokryte ze środków programu Maluch Plus, w kwocie
325 604,01 zł. Cała kwota inwestycji to 11 500 000,00zł.

W ciągu 2023 r. wykonano część robót obejmujących modernizację budynków zespołu szkół. Dotychczas sfinansowano prace na kwotę 1 983 720,00 zł,
z czego 1 700 000,00 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.